Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsvirksomheter.

Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem, se her Parkeringsforskriften § 45.

Skal du klage på kontrollavgift ilagt i 2016, kan du følge denne lenken.

For English information about challenging your penalty online, please follow this link.

Etter du har registrert klage på denne siden, kan du følge saken din, sakens dokumenter og parkeringsvirksomhetens uttalelse.