Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsvirksomheter.

Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem, se her Parkeringsforskriften § 45.

Skal du klage på kontrollavgift ilagt i 2016, kan du følge denne lenken.

Etter du har registrert klage på denne siden, kan du følge saken din, sakens dokumenter og parkeringsvirksomhetens uttalelse.