Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister som gjelder kontrollsanksjoner eller fjerning.

Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem, se her Parkeringsforskriften § 45.

For English information about challenging your penalty online, please follow this link.

Spørsmål om parkeringsforskriften eller generelle klager på parkeringsvirksomheter som ikke gjelder en konkret kontrollsanksjon, kan rettes til Statens Vegvesen eller Parkeringstilsynet pr. epost til: parkering@vegvesen.no eller parkeringstilsynet@vegvesen.no, eller per telefon: 22 07 30 00

Etter du har registrert klage på denne siden, kan du følge saken din, sakens dokumenter og parkeringsvirksomhetens uttalelse. Virksomheten gis normalt tre uker til å uttale seg om saken. Dersom du ønsker å svare på virksomhetens uttalelse, anbefales det at du sender ditt motsvar til vår e-post innen tre uker etter virksomheten har registrert sin uttalelse.