Annet / Fjerning

Parkeringsklagenemnda behandler kun klager på kontrollsanksjoner etter parkeringsforskriften § 36 eller fjerning etter § 38.

Dersom motorvognen din er blitt tauet bort/fjernet, men du er usikker på om den ble fjernet med hjemmel i parkeringsforskriften § 38, kan du klage. Vi vil da finne ut av dette for deg. Om det viser seg at den ble tauet/fjernet med hjemmel i § 38, vil vi behandle saken. Saken vil i motsatt tilfelle bli avvist.


Hva beskriver din situasjon?

Note

Dersom det ved fjerning av kjøretøyet også har blitt ilagt en kontrollsanksjon, og du ønsker å klage på denne, bør du registrere en separat klage på kontrollsanksjonen. Ved manglende registrering av klage på kontrollsanksjonen vil dette medføre at denne ikke blir behandlet.

Merk at det er to ulike motparter ved fjerning av kjøretøy og ileggelse av kontrollsanksjon.