Før du klager.

Før du registrerer din klage til Parkeringsklagenemnda så må du først ha klaget og fått saken din behandlet hos selskapet som har utstedt kontrollavgiften. Merk at fristen for å klage til Parkeringsklagenemnda over en kontrollavgift er 2 uker fra du har mottatt svar på klage til selskapet. Klager som mottas senere enn dette kan bli avvist fra behandling.

Note

On this page you may only register complaints about parking fines -ISSUED BEFORE- 01.01.2017.

Her kan du kun klage på kontrollavgifter ilagt i 2016

Dersom du vil klage på sanksjon/avgift ilagt etter den 31/12-2016, kan du gjøre det her. Dersom du har fått endelig avslag på klage over kontrollavgift ilagt før den 31/12-2016 hos et parkeringsselskap som var medlem hos den gamle Parkeringsklagenemnda, kan du klage her.
På denne siden kan vi kun behandle kontrollavgifter ilagt etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering, og ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

For å klage på kontrollavgift ilagt i 2016, send en e-post til sekretariatet  med utfylt klageskjema. Du kan alternativt sende det per post.

Presedensregister 2016