Note

SKAL DU KLAGE PÅ FLERE KONTROLLSANKSJONER MÅ DU REGISTRERE DISSE HVER FOR SEG. Etter du har registrert din klage kan du trykke på linken under klageskjemaet for å laste siden på nytt.

Note

Du mottar automatisk en e-post på adressen som blir oppgitt under utfylling av vårt skjema straks etter du har registrert klagen. Sjekk at du har mottatt denne etter din klage er registrert. Om den ikke ligger i din innboks, kan det være at den ligger i spam-mappen. Om du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med oss.