Note

SKAL DU KLAGE PÅ FLERE KONTROLLSANKSJONER MÅ DU REGISTRERE DISSE HVER FOR SEG. Etter du har registrert din klage kan du trykke på linken under klageskjemaet for å laste siden på nytt.

Note

Du mottar en e-post på adressen som blir oppgitt under utfylling av vårt skjema. Sjekk at du har mottatt denne etter din klage er registrert. Om den ikke ligger i din innboks, kan det være at den ligger i spam-mappen. Om du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med oss.