Før du klager

Før du kan klage til parkeringsklagenemnda må du først ha klaget til parkeringsvirksomheten.

Note

SKAL DU KLAGE PÅ FLERE KONTROLLSANKSJONER MÅ DU REGISTRERE DISSE HVER FOR SEG.

Klage 2017

Dersom du har fått endelig avslag på klage på kontrollsanksjon ilagt etter den 31/12-2016, kan du klage her.
Hver klage hos oss får et separat saksnummer, og du kan derfor kun registrere klage på en kontrollsanksjon av gangen.
Har du flere saker du ønsker å klage på, må du registre disse hver for seg.
Parkeringsklagenemnda behandler klager på fjerning og kontrollsanksjoner ilagt etter parkeringsforskriften, og ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Dersom du ønsker å klage på kontrollavgift ilagt før den 31/12-2016, kan du gjøre det her.