Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy etter parkeringsforskriften

Andre relevante lover og forskrifter er:

VegtrafikklovenForvaltningslovenSkiltforskriften og Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du finner også mer informasjon om parkering på;

Vegvesenet og Norges Parkeringsforening sine nettsider.


Parkeringsklagenemnda behandler også foreløpig klager på kontrollavgifter ilagt i 2016 på privatrettslig regulerte parkeringsplasser. Det er Standardvilkår for privat parkering som ligger til grunn for denne behandlingen. Etter 1.januar 2017 vil det ikke lengre være mulig å ilegge kontrollavgifter på bakgrunn av disse.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Parkeringstilsynet, er deres e-postaddresse: parkeringstilsynet@vegvesen.no