Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy fra parkeringsplass etter parkeringsforskriften

Andre relevante lover og forskrifter er:

VegtrafikklovenForvaltningslovenSkiltforskriften og Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du finner også mer informasjon om parkering på Vegvesenets nettsider.


Spørsmål om parkeringsforskriften eller generelle klager på parkeringsvirksomheter,
kan rettes til Parkeringstilsynet pr. epost til: parkeringstilsynet@vegvesen.no, eller per telefon: 22 07 30 00