Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et uavhengig tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister som gjelder kontrollsanksjoner eller fjerning av kjøretøy. Parkeringsklagenemndas avgjørelser er bindende for partene på samme måte som en dom.

Nemnda består ved behandling av en sak av en nøytral leder, en som representerer næringssiden og en fra Forbrukerrådet som representerer forbrukersiden.

Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem, se her Parkeringsforskriften § 45.

Covid-19

Grunnet tiltak for å unngå smitte av koronaviruset vil det kunne bli noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Vi tar heller ikke imot besøk på kontoret. Vi ber om at så mange som mulig også å unngår å sende klager per post og oppfordrer til bruk av elektronisk klageskjema under.

I denne perioden kan også signerte mottakskvitteringer skannes inn og returneres til oss per e-post, eller bekreftes mottatt per e-post.

Eventuelle spørsmål kan rettes på telefon 22 39 68 45 (mandag til fredag 13-15).

Etter du har registrert klage på denne siden, kan du følge saken din, sakens dokumenter og parkeringsvirksomhetens uttalelse. Virksomheten gis normalt tre uker til å uttale seg om saken. Dersom du ønsker å svare på virksomhetens uttalelse, må du derfor etter disse tre ukene logge inn og eventuelt sende ditt motsvar etter virksomheten har registrert sin uttalelse. Det vil si at innen fem uker etter at du har registrert klagen din må du sende et eventuelt motsvar. Vi ser helst at du laster opp en eventuell uttalelse/dokumentasjon i saken din via vår innloggingstjeneste («Følg din sak»), eller sender dette på e-post og merker e-posten med saksnummer i emnefeltet. Har du ikke mulighet til dette, ta kontakt med oss på tlf. 22 39 68 45 (man- fre kl: 13-15).

For English information about challenging your penalty online, please follow this link.

Spørsmål om parkeringsforskriften eller generelle klager på parkeringsvirksomheter som ikke gjelder en konkret kontrollsanksjon, kan rettes til Statens Vegvesen eller Parkeringstilsynet pr. epost til: parkering@vegvesen.no eller parkeringstilsynet@vegvesen.no, eller per telefon: 22 07 30 00