PARKERINGSKLAGENEMNDA

Parkeringsklagenemnda er et uavhengig tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister som gjelder kontrollsanksjoner eller fjerning av kjøretøy. Parkeringsklagenemndas avgjørelser er bindende for partene på samme måte som en dom.

Nemnda består ved behandling av en sak av en nøytral leder, en som representerer næringssiden og en fra Forbrukerrådet som representerer forbrukersiden.

Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem, se her Parkeringsforskriften § 45.

Etter du har registrert klage på denne siden, kan du følge saken din, sakens dokumenter og parkeringsvirksomhetens uttalelse. Virksomheten gis normalt tre uker til å uttale seg om saken. Dersom du ønsker å svare på virksomhetens uttalelse, må du derfor etter disse tre ukene logge inn og eventuelt sende ditt motsvar etter virksomheten har registrert sin uttalelse. Det vil si at innen fem uker etter at du har registrert klagen din må du sende et eventuelt motsvar. Vi ser helst at du laster opp en eventuell uttalelse/dokumentasjon i saken din via vår innloggingstjeneste («Følg din sak»), eller sender dette på e-post og merker e-posten med saksnummer i emnefeltet. Har du ikke mulighet til dette, ta kontakt med oss på tlf. 22 39 68 45 (man- fre kl: 13-15). Saksbehandlingstiden er for tiden noe lengre enn vanlig. Sakene blir nå ferdig behandlet ca. 6 -7 mnd. etter at saken ble registrert.

For English information about challenging your penalty online, please follow this link.