Følg din klage

På denne siden kan du logge inn i saken via skjema under med saksnr. og PIN-kode oversendt deg via e-post ved registrering av saken. Vi anbefaler at det brukes vanlig data/PC til dette, evt. nettbrett eller telefon som holdes liggende.

Du kan undersøke sakens dokumentasjon, samt laste opp din egen dokumentasjon og tilsvar. Dokumentasjon fra innklaget virksomhet skal være lastet opp i saken tre uker etter at den er registrert. Dersom du ønsker å komme med en kommentar til virksomhetens uttalelse/dokumentasjon, må dette fremsettes for oss senest innen fem uker etter at saken er registrert.

Når saken er avgjort, kan du se og bekrefte at vedtaket er mottatt ved å logge inn nedenfor.

Er saken din avgjort eller har du spørsmål til saksgangen? Gå til våre informasjonssider for eventuelle spørsmål om betaling og annet ved å trykke på knappene under: