KLAGERETT

Du har en rett til å klage til Parkeringsklagenemnda dersom du mener at du urettmessig er blitt ilagt en kontrollsanksjon eller fått motorvognen din fjernet.

Du kan ikke klage saken inn for Parkeringsklagenemnda før du har klaget til virksomheten. Dersom du klager til Parkeringsklagenemnda før du har klagerett, vil din sak bli avvist fra behandling. Det er kun fører eller eier av kjøretøyet som har klageadgang.

Har du klaget til virksomheten først, og mottatt et skriftlig avslag?