Annet / Fjerning

Fjerning av kjøretøy kan foretas etter flere lover og forskrifter. Nemnda behandler kun fjerning av kjøretøy foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften.


Hva beskriver din situasjon?

Note

Dersom det ved fjerning av kjøretøyet også har blitt ilagt en kontrollsanksjon, og du ønsker å klage på denne, bør du registrere en separat klage på kontrollsanksjonen. Ved manglende registrering av klage på kontrollsanksjonen vil dette medføre at denne ikke blir behandlet.

Note

Merk at det kan være ulike motparter ved fjerning av kjøretøy og ileggelse av kontrollsanksjon. Dersom motparten både har ilagt kontrollsanksjonen og har rekvirert/forestått fjerningen kan det registreres én klage for både kontrollsanksjonen og fjerningen.