Annet / Fjerning

Parkeringsklagenemnda behandler kun klager på kontrollsanksjoner ilagt etter parkeringsforskriften § 36 eller fjerning fra parkeringsplass jfr. § 38.

Dersom motorvognen din er blitt tauet bort/fjernet, men du er usikker på om den ble fjernet med hjemmel i parkeringsforskriften § 38, kan du klage. Vi vil da finne ut av dette for deg. Om det viser seg at den ble tauet/fjernet med hjemmel i § 38, vil vi behandle saken. Saken vil i motsatt tilfelle bli avvist.


Hva beskriver din situasjon?

Note

Dersom det ved fjerning av kjøretøyet også har blitt ilagt en kontrollsanksjon, og du ønsker å klage på denne, bør du registrere en separat klage på kontrollsanksjonen. Ved manglende registrering av klage på kontrollsanksjonen vil dette medføre at denne ikke blir behandlet.

Note

Merk at det kan være ulike motparter ved fjerning av kjøretøy og ileggelse av kontrollsanksjon. Dersom motparten både har ilagt kontrollsanksjonen og har rekvirert/forestått fjerningen kan det registreres én klage for både kontrollsanksjonen og fjerningen.