Du har oppgitt at klagen ikke gjelder en kontrollsanksjon eller fjerning, men noe annet. Parkeringsklagenemnda behandler kun saker som gjelder kontrollsanksjoner ilagt etter parkeringsforskriften § 36, eller fjerninger som er gjort etter parkeringsforskriften. Parkeringsklagenemnda kan ikke behandle saker som gjelder annet enn dette. Går din klage ut på at du ønsker erstatning, at du har betalt for mye for billetten eller noe liknende, må dette løses med parkeringsvirksomheten i for eksempel forliksrådet eller de ordinære domstoler. Dersom du likevel ønsker å klage til parkeringsklagenemnda, kan du gjør dette via denne linken.