PARKERINGSGEBYR

Du har oppgitt at saken gjelder et parkeringsgebyr. Parkeringsklagenemnda behandler kun klager på kontrollsanksjoner og fjerning foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften. Klage på ilagt parkeringsgebyr, kan kreves forelagt tingretten. Parkeringsklagenemnda er ikke tingretten, og saken ville blitt avvist fra behandling her. Krav om foreleggelse for tingretten sendes gjennom kommunen eller politiet etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7 siste ledd. Dersom du likevel ønsker å klage til parkeringsklagenemnda, kan du gjør dette via denne linken

HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN KONTROLLSANKSJON OG ET PARKERINGSGEBYR?

En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkår for parkering. Dette kan for eksempel være vilkår om at man må trekke billett, vilkår om å inneha riktig p-tillatelse eller liknende. Både private og offentlige parkeringsvirksomheter kan ilegge kontrollsanksjoner, og parkeringsklagenemnda kan behandle kontrollsanksjoner ilagt både av offentlige og private.

Et parkeringsgebyr kan kun ilegges av politi eller kommune. Parkeringsgebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr. Eksempelvis kan parkeringsgebyr ilegges ved stans eller parkering i kryss, på fortau eller i en gate som er regulert med et offentlig rødt/blått 372-parkering forbudt skilt.