Kontrollsanksjon eller fjerning.

Parkeringsklagenemnda kan kun behandle klager på kontrollsanksjoner ilagt etter parkeringsforskriften § 36, eller fjerninger av motorvogn foretatt etter § 38.

Dersom din sak ikke gjelder en kontrollsanksjon, men et parkeringsgebyr, kan ikke Parkeringsklagenemnda behandle din sak.


Se på lappen som ble lagt under vindusviskeren, eller på avslagsbrevet fra virksomheten. Hva er overskriften?