Klagerett

Utgangspunktet er at du ikke kan klage før det har gått minst 8 uker fra virksomheten mottok din klage, der du ikke har mottatt avslag enda. Du har likevel rett til å klage dersom du ikke har mottatt foreløpig svar på din klage 3 uker etter at virksomheten mottok din klage. Foreløpig svar kan for eksempel være et svar der virksomheten opplyser at behandlingen av saken vil ta lenger enn 3 uker.


Velg det som beskriver din situasjon: