Klagerett

Dersom du ikke ennå har mottatt svarbrev fra selskapet, har du i utgangspunktet ikke klagerett hos nemnda. Det finnes likevel noen unntakstilfeller der nemnda kan behandle saken selv om du ikke har mottatt svar ennå.


Hvilken av disse beskrivelsene passer din situasjon?