Klagerett

Dersom du ikke enda har mottatt svarbrev fra selskapet, har du i utgangspunktet ikke klagerett hos nemnda. Det finnes likevel noen unntakstilfeller der nemnda kan behandle saken selv om du ikke har mottatt svar enda.


Hvilken av disse beskrivelsene passer din situasjon?