HER KAN DU KUN KLAGE PÅ KONTROLLAVGIFTER ILAGT I 2016

Dersom du vil klage på sanksjon/avgift ilagt etter den 31/12-2016, kan du gjøre det her. Dersom du har fått endelig avslag på klage over kontrollavgift ilagt før den 31/12-2016 hos et parkeringsselskap som var medlem hos den gamle Parkeringsklagenemnda, kan du klage her.
På denne siden kan vi kun behandle kontrollavgifter ilagt etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering, og ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

For å klage på kontrollavgift ilagt i 2016, send en e-post til sekretariatet  med utfylt klageskjema. Du kan alternativt sende det per post.

Presedensregister 2016