Du har oppgitt at du har sendt klage til selskapet, men at du ikke har mottatt svar.

Hovedregelen for klagerett er at:

  • Eier og fører av motorvogn som ikke har fått fullt medhold i sin klage, har rett til å klage saken inn for parkeringsklagenemnda.

Unntakene fra denne regelen er:

  • Dersom klager ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, gjelder klageretten fra dette tidspunkt.

  • Dersom klager ikke har mottatt endelig svar innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, gjelder klageretten fra dette tidspunkt.

Da din situasjon ikke faller inn under verken hovedregelen eller unntakene, kan saken ikke behandles av parkeringsklagenemnda, og den ville blitt avvist fra behandling. Dersom du likevel ønsker å klage til parkeringsklagenemnda, kan du gjør dette via denne linken. Merk at saken vil bli avvist fra behandling dersom du ikke har klagerett da du registrerer klagen hos oss.