Viktig informasjon

  • Skal du klage på flere kontrollsanksjoner må du registrere disse hver for seg. Etter du har registrert din klage kan du trykke på linken under klageskjemaet for å laste siden på nytt.
  • Dersom du ble ble ilagt kontrollsanksjon samtidig som kjøretøyet ble tauet bort, kan dette registreres i en og samme klage.
  • Du mottar automatisk en e-post på adressen som blir oppgitt under utfylling av vårt skjema straks etter du har registrert klagen. Sjekk at du har mottatt denne etter din klage er registrert. Om den ikke ligger i din innboks, kan det være at den ligger i spam-mappen. Om du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med oss.
  • Merk at virksomheten vil kommentere saken innen tre uker fra saken er registrert. Dersom du ønsker å gi merknader til virksomhetens dokumentasjon, må du gjøre dette senest innen fem uker fra dagen klagen blir registrert. Du kan selv laste opp dokumentasjon og eventuell kommentar i saken via våre nettsider.