SAKEN ER AVGJORT – HVA ER NESTE STEG?

Under vedtakets begrunnelse finner du slutningen. Den angir enten at klager er gitt medhold, delvis medhold eller ikke medhold. I slutningen finner du også beløpets størrelse.

  • Dersom du har fått medhold, og ikke har betalt kontrollsanksjonen, trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har betalt kontrollsanksjonen vil du få denne tilbakebetalt av innklaget virksomhet.
  • Dersom du har fått delvis medhold, og ikke har betalt kontrollsanksjonen, betaler du det beløpet som fremgår av selve slutningen (f. eks. vil det stå at beløpet er «satt til X kroner»).  Dersom du har betalt et større beløp, vil du få det overskytende tilbakebetalt av innklaget virksomhet.
  • Dersom du ikke har fått medhold må du betale beløpet som er oppgitt i slutningen. Har du allerede betalt, trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har betalt deler av beløpet må restbeløpet betales.
  • Har du mottatt vedtaket via post må du også huske å returnere vedlagt mottakskvittering i returkonvolutten (postforkynning).
  • Har du mottatt melding/epost om at saken er avgjort, må du logge inn i saken din. Der kan du se og bekrefte mottak av vedtaket elektronisk.

Såfremt saken ikke tas videre til tingretten er fristen 14 dager på å betale beløpet som er oppgitt i slutningen, etter at vedtaket er forkynt.

Omhandler saken fjerning av kjøretøy, gjelder det samme som nevnt over om kontrollsanksjoner.

Merk at man normalt ikke mottar faktura fra innklaget virksomhet etter at saken er avgjort hos Parkeringsklagenemnda. Betalingsinformasjon finner du på selve kontrollsanksjonen. Har du spørsmål angående betaling – ta kontakt med parkeringsvirksomheten/kreditor.