PRINSIPPAVGJØRELSER

På denne siden finner du utsnitt fra presedenssaker og fast praksis fra Parkeringsklagenemnda. En presedenssak er en sak som har definert tydelig hvordan nemnda har funnet at en regel for parkering skal forstås. Vedtakene er enstemmige der ikke annet er spesifisert. 

Enkelte steder har sekretariatet kommet med merknader. Sekretariatets merknader eksisterer kun for å forklare eller klargjøre nemndas avgjørelser. Teksten er derfor ikke prinsipiell i seg selv, slik som nemndas avgjørelser. Sekretariatets merknader er enten satt i kursiv eller så fremgår det tydelig på en annen måte at det er en merknad.

Innenfor hver kategori av prinsippavgjørelser kan man søke i dokumentet ved å bruke søkefunksjonen i nettleseren, eller ved å trykke CTRL+F. Dette kan være nyttig dersom man søker etter konkrete stikkord. Dersom du ønsker å søke gjennom de fleste avgjørelsene på en gang, benytt vårt samledokument.

Velg tema under for å se relevante prinsippavgjørelser.