Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften

Andre relevante lover og forskrifter er:

VegtrafikklovenForvaltningslovenSkiltforskriften og Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du finner også mer informasjon om parkering på Vegvesenets nettsider; herunder for parkeringsbransjen og for bilfører. Her finner du også nyttig informasjon som blant annet hvor parkeringsskilt gjelder.

Vegdirektoratet har gitt veiledende uttalelser vedrørende parkeringsforskriften vedlegg 1 pkt. 3.2, ugyldighet for skilt angitt i vedlegg 1 samt blanding mellom private og offentlige skilter på et parkeringsområde. Ta kontakt med Parkeringsklagenemnda dersom du ønsker mer informasjon.


Spørsmål om parkeringsforskriften eller generelle klager på parkeringsvirksomheter,
kan rettes til Parkeringstilsynet pr. epost til: parkeringstilsynet@vegvesen.no, eller per telefon: 22 07 30 00