Et utvalg av nemndas avgjørelser fattet etter 01.01.2023 er publisert på Lovdata.no.
Disse er kun tilgjengelig dersom man har abonnement på Lovdata Pro.