Sekretariatet kan svare på spørsmål om gangen i saksbehandlingen, konkrete spørsmål i en sak som er til behandling og spørsmål om nemndas praksis.

Spørsmål om finansiering eller organisering kan stilles til styret.
 
Sekretariatet for Parkeringsklagenemnda

Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo

Telefontid mandag – fredag kl. 13-15 på telefon 22 39 68 45

E-post: post@pklagenemnda.no
Klager skal ikke sendes på e-post eller per post men registreres via vår klageweb HER.